Viihdyn, sillä saan tehdä arvojeni mukaista työtä

johansson-jonathan-ura-evlissa

Jonathan Johansson, yksityispankkiiri

Kiinnostukseni sijoittamista kohtaa kasvoi lukioaikana. Isäni sijoitti osakkeisiin ja hänen sijoittamista seuratessa oma kiinnostukseni sijoittamista kohtaan heräsi. Hain opiskelemaan kauppakorkeaan oppiakseni lisää. Evliin hain töihin koska sijoittamisen huippuosaaminen löytyy täältä ja koin että ympäristö tarjoaa hyvän mahdollisuuden kasvaa sijoitusammattilaiseksi.

Miltä työurasi Evlissä on näyttänyt?

Työskentelen varainhoitajana Evlin Private Banking -tiimissä. Vastaan asiakassuhteista ja autan asiakkaita sijoittamisessa ja varallisuuden hoidossa. Ennen siirtymistä varainhoitajaksi työskentelin kaksi vuotta Evlin sijoittajapalvelussa, joka vastaa Evlin asiakaspalvelusta ja Evli Digital -sähköisen varainhoitopalvelun myynnistä.

Millaiset mahdollisuudet kouluttautua Evli tarjoaa?

Ala muuttuu nopeasti. Tästä syystä halu oppia uutta on tärkeää sijoitusalalla.  Evlissä järjestetään paljon sisäisiä koulutuksia ja yritys tukee myös kehittymistä monin tavoin. Evlin kautta minulla oli mm. mahdollisuus suorittaa töiden ohessa CFA-tutkinto.

Miten Evlin arvot näkyvät tavallisessa työpäivässä?

Eettisyys näkyy Evlin yrityskulttuurissa vahvasti muun muassa siten, että täällä ajatellaan aina asiakkaan parasta. Teemme asiakkaallemme sellaisen sijoitusehdotuksen, joka sopii hänelle, hänen tavoitteet huomioiden parhaiten. Ratkaisuehdotuksen on aina toimittava myös pitkällä tähtäimellä.

Evlin arvoihin kuuluu myös hyvien suhteiden rakentaminen ja vaaliminen. Varainhoitajan työssä menestymisen edellytyksenä ovat hyvien asiakassuhteiden luominen ja vaaliminen. Tässä menestyäkseen empatia, vuorovaikutustaidot ja luottamus ovat keskeisessä roolissa. Hyvät asiakassuhteet syntyvät näiden ominaisuuksien myötä.

Luovuus, innovatiivisuus, tekemisen ilo ja ahkeruus ovat mielestäni yrittäjähenkisyyttä parhaimmillaan. Nämä kuvaavat Evlin toimintaa hyvin. Lisäksi yrittäjähenkisyys näkyy Evlissä muun muassa mahdollisuutena työajan joustoon sekä siinä, että hyvästä työstä palkitaan reilusti.

Evlin arvot ovat yhtenevät omien arvojeni kanssa. Tästä syystä uskon, että viihdyn talossa pitkään.

Jonathan Johanssonin ura Evlissä:

  • 2014–2016 sijoitusneuvoja/Sijoittajapalvelu
  • 2016– yksityispankkiiri/Private Banking