Kannustinjärjestelmät luovat yhteenkuuluvuutta

Helaniemi banneri

Pertti "Pepe" Helaniemi,  EAI:n toimitusjohtajaosakas

Olen Pertti ”Pepe” Helaniemi, ja toimin Evli Alexander Incentives Oy:n toimitusjohtaja-osakkaana.

Kertoisitko lyhyesti urastasi?

Olen tehnyt koko urani osakepohjaisten kannustimien parissa, nyt muutamaa vuotta vaille kolme vuosikymmentä. Ensimmäiset 10+ vuotta toimin Alexander -nimisessä konsernissa kannustimien suunnittelun parissa, hullujen IPO- ja IT-vuosien aikana. Siirryin sieltä vetämään Evli Pankin kanssa perustettua osakekannustimien hallinnointiin keskittyvää yhteisyritystä vuonna 2007, jota olen nyt siis tehnyt seuraavat 10+ vuotta.

Miten Evlin arvot näkyvät työssäsi?

Kaikessa tekemisessämme näkyy mielestäni erityisen hyvin stewardship-ajattelu, jonka mukaisesti pyrimme neuvomaan ja toimimaan asiakasyhtiömme etujen mukaisesti ikään kuin heidän edusmiehenään. Toki johdon ja erityisesti henkilöstön osakeomistuksen edesauttaminen voidaan lukea ESG-hengen mukaiseksi – siis jotta työntekijät mahdollisimman laajasti pääsevät osallistumaan omistaja-arvonkehitykseen.

EAI muodostui syksyllä 2020 Alexander Incentivesin ja EAM:n yhdistymisen seurauksena. Mikä on pysynyt samana? Mikä muuttunut?

Lokakuun alusta muodostettu uusi EAI on mullistava kokonaisuus, jossa samaan palvelukokonaisuuteen saatiin yhdistettyä kannustimien koko elinkaari, niiden suunnittelusta niiden hallinnointiin ja toteutukseen. Tällainen kokonaisuus on jopa globaalisti poikkeuksellinen ja osoittautunut jo nyt ensimmäisten kuukausien perusteella varsin vahvaksi myyntivaltiksi. Erityisen mukavaksi ja jopa helpoksi fuusion on tehnyt se, että käytännössä vanhat tutut, ja muutoinkin tiivistä yhteistyötä tehneet tiimit, yhdistettiin muodollisesti yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi.

Miten kannustinjärjestelmä toimii parhaimmillaan?

Parhaimmillaan osakepohjainen kannustusjärjestelmä, täydentää kokonaiskompensaatiota niin, että avainhenkilöt ja/tai henkilöstö laajemminkin ymmärtävät miten heidän tekeminen vaikuttaa osakkeen arvon kehitykseen ja tukee yhtiön pidemmän aikavälin strategiaa, ja siksi ohjaa heidän tekemistään siihen suuntaan. Käytännössä osakekannustimet siis yhdenmukaistavat työntekijöiden ja omistajien intressejä ja parhaimmillaan luovat yhteenkuuluvuutta ja omistaja-asennetta työntekijöihin laajemminkin.