Käänteinen mentorointi Evlissä – tukea oppimiseen ja kehittymiseen

Blogiheader

Mentorointiparina analyytikko Anna-Liisa Rissanen (vas.) ja osakesijoitusjohtaja Eija Koskimies (oik.). 

Yksi Evlin arvoista on jatkuva oppiminen. Mentorointi on yksi tapamme tarjota tukea ammatilliselle kehitykselle ja oppimiselle, sekä lisätä innostusta omaan työhön. Käänteisessä mentoroinnissa kummatkin osapuolet, urallaan kokenut asiantuntija sekä uransa alkuvaiheessa oleva, jakavat vuorotellen työhön, uraan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja osaamista.

Evlin mentorointipari, analyytikko Anna-Liisa Rissanen ja osakesijoitusjohtaja Eija Koskimies, jakavat alla kokemuksiaan käänteisestä mentoroinnista.

Miksi päätitte osallistua mentorointiohjelmaan? Mitä odotuksia teillä oli mentoroinnilta?

Anna-Liisa: Olin erittäin tyytyväinen, kun minulle tarjottiin mahdollisuutta saada Eija mentorikseni aloitettuani Evlin osakeanalyysissa, sillä minulla oli ollut mentori Lontoossa työskennellessäni, ja siitä oli jäänyt hyvät kokemukset. Tunsin Eijan trainee-ajaltani ja tiesin hänen olevan kiven kova ammattilainen ja mahtava persoona, joten en olisi voinut parempaa mentoria saada. Omasta mielestäni on tärkeää hyödyntää mahdollisuuksia oppia muilta ja jakaa kokemuksia. Myös työssä jaksamisen kannalta on hyvä, että voi avoimesti keskustella aiheesta kuin aiheesta. 

Eija: Myös minulla on ollut oma mentori aiemmin ja sain paljon uusia oppeja niistä keskusteluista ja pohdinnoista. Kun sitten minua kysyttiin Anna-Liisan mentoriksi, halusin ilman muuta mukaan. Mahdollisuus antaa omista kokemuksistaan ja jakaa myös ”hiljaista” tietoa on mielestäni hyvin antoisaa ja tärkeää. Käänteisessä mentoroinnissa minulla itselläni oli myös mahdollisuus oppia Anna-Liisalta ja kuulla, miten ja mitä nuorempi kollega tekee ja kokee. Tuo jatkuva oppiminen toteutuu todellakin näissä mentorointikohtaamisissa.

Vastasiko mentorointi odotuksianne? Yllättikö jokin?

Anna-Liisa: Eijan kanssa mentorointiohjelmassa oleminen antoi minulle todella paljon ja omat tulevaisuuden haaveetkin kirkastuivat hyvin prosessin aikana. Eijalla on pitkä ura takana ja hänellä on samaa taustaa kuin minulla, joten oli erittäin helppoa keskustella urapoluista ja itsensä kehittämisestä, koska tiesin Eijan ymmärtävän täysin ajatukseni. Mentoroinnin aikana saimmekin mahtavan idean minun siirtymisestäni Instituutiosalkunhoidon puolelle ja lähdimme viemään ideaa eteenpäin. Olen ollut nyt vuoden salkunhoidossa ja nauttinut joka hetkestä. Se, miten nopeasti ideatasolla oleva ehdotus konkretisoitui, oli positiivinen yllätys.

Eija: Meillä on ollut hienoja keskusteluja ja odotukset ovat mitä parhaiten toteutuneet. Se, että ideamme Annan urapolusta salkunhoidon puolella konkretisoitui, oli jopa positiivinen yllätys, saimme idean hyvin läpi kaikilla tasoilla. Ja nyt voin coachata häntä salkunhoidon tosielämässä.

Miksi mentorointiin kannattaisi lähteä mukaan? Mitä taitoja tai oppeja mentoroinnin kautta voi saada?

Eija: Itse saan energiaa yhteisöstä ja tiimistä. Olen kiinnostunut ihmisistä ja haluan oppia tuntemaan ihmisten, läheisten ja kollegojen ajatuksia ja toimintatapoja. Tähän tarjoutuu mentoroinnissa hieno mahdollisuus. Nuorempi polvi raikastaa omia vuosien varrella läpikäytyjä näkemyksiä. Lisäksi molemmat saavat uusia ajatuksia ja pääsee haastamaan itseään.

Anna-Liisa: Mentoroinnissa pääsee tutustumaan paremmin ihmisiin ja tulee keskusteltua asioista, mistä ei välttämättä kahvikoneen ääressä aamuisin puhuisi. Oman urapolun löytäminen ei ole itsestäänselvyys ja onkin kullanarvoista päästä kuulemaan toisten kokemuksista ja toimintatavoista, koska siinä voi oppia myös paljon itsestään. Itse tykkään kuulla toisten ihmisten ajatuksia ja oppia tuntemaan muut paremmin. Saan siitä voimaa, kun pääsen itsekin jakamaan ajatuksia toisen kanssa. Siinä oppii myös tärkeitä keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Mentorointi voi parhaimmillaan luoda elinikäisiä ihmissuhteita.

Mikä tästä kokemuksesta jäi parhaiten mieleen? 

Anna-Liisa: Se, kuinka samanlaisia olemmekaan Eijan kanssa. Olen varma siitä, että kun mietin omaa uraani vaikkapa kymmenen vuoden päästä, niin Eija on ollut se, jota tästä on kiittäminen. Hän on ollut hieno esikuva ja olen iloinen siitä, että pääsin juuri Eijan oppiin salkunhoitoon. Toivon, että jokaisella olisi mahdollisuus ”omaan Eijaan” ja toivon, että itsekin olisin myöhemmin jollekin nuoremmalle samanlainen esikuva.

Eija: Kun Anna-Liisa oli aikanaan Evlissä trainee-jaksolla, kiinnitin silloin huomiota hänen lahjakkuuteensa ja myönteiseen persoonaansa. Hänen palatessaan Evliin Lontoosta ja aloittaessaan osakeanalyytikkona, oli hienoa, että pääsin hänen mentorikseen. Olen itse ollut osakeanalyytikko oman urani alussa ja kuulunut alan harvalukuiseen naisistoon. Salkunhoidossa ja asiakaskontakteissa saan nyt saatella Annan tämän työn ja tehtävän ytimeen. On ollut hauska huomata, kuinka samalla tavoin ajattelemme monesta asiasta ikäerostamme huolimatta. Kiitän esimiehiämme ja Evlin toimitusjohtajaa siitä, että meidän yhteiseen hankkeeseemme suhtauduttiin niin positiivisesti.