Toimitusjohtajan katsaus

Lehtimaki_Maunu_toimitusjohtajankatsaus_tiny

Vahvistuneen markkinaympäristön myötä asiakasaktiivisuus on toisen vuosineljänneksen aikana selvästi lisääntynyt, heijastuen kasvavana rahastotuotteiden ja täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden myyntinä. Rahastopalkkiomme olivatkin kymmenen prosenttia suuremmat kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Sen sijaan välityspalkkiot laskivat, minkä seurauksena nettopalkkiotuottomme jäivät edellisvuoden vastaavasta tasosta. Liikevaihto kuitenkin nousi hieman oman taseemme tuottaessa erinomaisesti.

Evlin strategian mukaisesti olemme jatkaneet panostuksiamme vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittämiseen, kansainväliseen rahastomyyntiin ja asiakaskokemusta sekä digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.

Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osalta lanseerasimme toisella kvartaalilla toisen pääomarahastoihin sijoittavan rahastomme, Evli Private Equity I Ky -rahaston, yli 260 miljoonan euron pääomalla sisältäen sijoitussitoumukset. Tämän lisäksi keräsimme uutta pääomaa yli 30 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä lanseerattuun Evli Private Equity II Ky -rahastoon. Kahteen kiinteistöpääomarahastoomme, Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuottoon ja Evli Residential I Ky -rahastoon, keräsimme sijoituksina ja sitoumuksina noin 40 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä. Yhteensä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden pääoma, sisältäen sijoitussitoumukset, oli tarkastelujakson päättyessä noin 800 miljoonaa euroa, sen ollessa vuotta aiemmin noin 180 miljoonaa euroa.

Kansainvälinen rahastomyynti kasvoi tarkastelujaksolla noin 300 miljoonalla eurolla, josta suurin osa kohdistui aiempaan tapaan yrityslainarahastoihimme. Etenkin Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava Evli Pohjoismaat Yrityslaina -sijoitusrahasto on ollut ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen kohteena ja rahasto saavutti lähes 800 miljoonan euron pääoman kesäkuun lopussa. Kokonaisuutena kansainvälinen rahastopääomamme nousi 2,4 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,9 miljardia euroa. Evlille merkittäviä markkinoita Suomen ulkopuolella ovat Ruotsi ja muut pohjoismaat sekä Keski-Euroopan isot maat, erityisesti Saksa, Ranska ja Espanja. Uusina markkina-avauksina saimme rahastosijoituksia myös Italiasta ja Portugalista.

Kotimaassa rahastotuotteiden ja täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden myynti kehittyi hyvin ollen suunnitelmien mukaista niin yksityis- kuin yhteisöasiakkaidenkin osalta. Nettomerkinnät perinteisiin sijoitusrahastoihin olivat noin 658 miljoonaa euroa ja rahastopääomamme kyseisissä rahastoissa nousi 8,9 miljardiin euroon. Evli on Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö ja markkinaosuutemme oli kesäkuun lopussa 7,7 prosenttia. Kokonaisuudessaan hallinnoitavat asiakasvaramme kasvoivat 13,3 miljardiin euroon.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentissä Corporate Finance -liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti ja laskutus oli edellisvuoden tasolla. Yhtiön toimeksiantokanta on vakaa, jonka myötä näkymät tuleville vuosineljänneksille ovat myös suotuisat. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta kasvoi aiempien vuosien tapaan uusien asiakkuuksien, sekä olemassa olevien asiakkaiden laajempien kannustinohjelmien seurauksena.

Jatkamme määrätietoista työtä strategisten painopistealueidemme kehittämiseksi, tavoitteenamme nykyistä laajempi rahastovalikoima ja kansainvälisempi asiakaskunta. Kehittämällä uusia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tahdomme entistä paremmin vastata asiakaskysyntään ja vahvistaa rahastotuotteidemme keskimääräistä katetta. Myös työmme ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luomiseksi ja sijoitusprosessien tehostamiseksi jatkuu. Olemme jo pidemmän aikaa investoineet tietojärjestelmiemme kehittämiseen. Vielä tämän vuoden aikana tavoitteenamme on lanseerata niin uusia digitaalisia palveluita kuin uudistaa taustajärjestelmiämme. Tällä työllä uskomme olevan positiivinen vaikutus sekä asiakastyytyväisyyteen että kannattavuuteemme.

Lopuksi, olen erittäin iloinen siitä, että yhteisösijoittajat arvioivat Evlin viidentenä vuonna peräkkäin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi KANTAR SIFO Prosperan ”External Asset Management 2019 Finland” -tutkimuksessa. Tämä on arvokas tunnustus siitä pitkäjänteisestä työstä, jota teemme aina asiakas etusijalle asettaen.

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj

Tiedot päivitetty: 12.7.2019