Sijoittamiseen erikoistunut pankki

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiön liiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin. Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentti sisältää perinteisen varainhoidon ja sijoitusrahastot sekä pääomamarkkinapalvelut ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet. Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmenttiin kuuluvat Corporate Finance -neuvonanto, kannustinohjelmien hallinnointi ja yrityksille tarjottava analyysipalvelu. Lisäksi Evli tarjoaa sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Kattavan palvelukokonaisuuden ansiosta Evli pystyy tarjoamaan asiakkailleen heidän erilaisia tarpeitaan vastaavia tuote- ja palveluratkaisuja.

Evlin factsheet

Pitkäjänteistä kasvua ja kehitystä

Evli pyrkii maltillisella ja pitkäjänteisellä työllä kasvattamaan omistaja-arvoaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on sekä kasvattaa yrityksen arvoa, että jakaa vuosittain kilpailukykyistä osinkoa. Kasvutavoitteita tukevat:

  • Vakaa varainhoitopalveluiden myynnin kehitys kotimarkkinoilla. Kotimarkkinoilla varainhoito nauttii vankkaa luottamusta asiakkaiden keskuudessa
  • Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden onnistuneet tuotelanseeraukset ja myynnin kehitys
  • Perinteisten varainhoitopalvelumallien rinnalla vahva panostus digitaalisten palveluiden kehittämiseen
  • Evlin asiantuntemuksen ansiosta kansainvälinen rahastomyynti Euroopan on vastaanotettu hyvin
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin vakaa kasvu
  • Evlin vahva vakavaraisuus ja jatkuva kustannustehokkuuden tavoittelu.

Tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentakaavat

Strategia

Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka on johtava varainhoitaja Suomessa ja jolla on nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. Strategian kulmakivenä on hyödyntää yhtiön ainutlaatuista sijoitusosaamista tarkkaan valituissa strategioissa maantieteellisesti laajalla alueella.

strategian-painopiste-alueet

Kasvu

Show content

Kansainvälistä kasvua tarkkaan valituilla rahastoilla

Evli on vakiinnuttanut asemansa johtavana yksityishenkilöiden ja instituutioiden varainhoitajana ja yhtenä suurimmista rahastotaloista Suomessa. Kotimarkkinoilla tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaa johtavana varainhoitajana.
Kansainvälisillä markkinoilla Evli keskittyy valittujen rahastojen kansainväliseen myynnin kasvattamiseen institutionaalisille sijoittajille tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden kautta. Evli on erinomaisessa asemassa kasvattaa kansainvälistä myyntiään. Mielikuva korkealuokkaisesta pohjoismaisesta boutique-rahastotalosta herättää kiinnostusta ulkomaisten sijoittajien keskuudessa. Lisäksi Evli saa kilpailuetua pohjoismaisuuteen liitetystä luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä, sekä ketteryydestään ja henkilökohtaisesta palvelustaan.

Uudet tuotteet ja palvelut

Show content

Uusia ja kokonaisvaltaisempia tuote- ja palveluratkaisuja

Strategian mukaisesti tuote- ja palveluvalikoimaa laajennetaan yksityishenkilöille ja instituutioille suunnatuilla vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden jatkuvalla kehittämisellä. Evli tarjoaa suomalaisille sijoittajille jo useampia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita. Tavoitteena on tehdä kyseisestä omaisuusluokasta merkittävä liikevaihdon lähde.

Yrityksien omistaja-arvon kasvattamiseen keskittyvää palvelukokonaisuutta kehitetään jatkuvasti. Yrityksille tarjotaan sekä yritysneuvonantoa ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita, että kannustinohjelmien hallinnointia ja yritysanalyysiä. Tavoitteena on kasvattaa näiden palveluiden myyntiä Suomessa ja Ruotsissa osoittamalla asiakkaille integroidun palvelukokonaisuuden hyödyt.

Digitalisaatio

Show content

Digitaalisia palvelumalleja vastaamaan markkinakehitykseen

Evli panostaa vahvasti digitaalisten palveluiden kehittämiseen perinteisten palvelumallien rinnalle, vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, tehostaakseen yrityksen toimintaa ja ylläpitääkseen kilpailukykyään. Prosessien automatisaatiolla, ohjelmistorobotiikalla ja tekoälyn hyödyntämisellä pyritään tehostamaan Evlin toimintaa sekä parantamaan palvelukokonaisuuksien sujuvuutta.

Asiakaskokemus

Show content

Ylivoimaisen asiakaskokemuksen luominen

Evlin visiona on olla asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen tarjoamalla korkealuokkaista palvelua ja ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7. Tuote- ja palveluratkaisujen kehittämisen tavoitteena on kyetä palvelemaan asiakkaita entistä joustavammin heidän yksilölliset tarpeensa ja tavoitteensa huomioon ottaen. Evlin tuote- ja palvelutarjooman kulmakiviä ovat innovatiiviset instituutio tason tuotteet ja palvelut sekä vahva, arvoihin (yrittäjähenkisyys, hyvät suhteet, rehellisyys ja jatkuva oppiminen) perustuva yrityskulttuuri.

Toimitusjohtajan katsaus

Evlin liiketoiminta kehittyi vakaasti aina helmi-maaliskuun vaihteeseen saakka, minkä jälkeen Kiinassa alkunsa saaneen koronavirusepidemian muuttuminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi sai pääomamarkkinat pois raiteiltaan ja heikensi nopeasti tuloksentekoamme.

Toimitusjohtajan katsaus 1-3/2020