Evli Pankilla on kaksi osakesarjaa, A-sarjan ja B-sarjan osake. Yhtiön B-sarjan osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella "EVLI" ja ISIN-koodilla FI4000170915. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.

  Osaketietoa

  Osakkeen perustiedot

  Show content

  Sijoituslaskuri

  Show content

  Voit laskea määrittelemällesi sijoitukselle sen nykyisen arvon sekä tuoton. Voit valita tehdäänkö osingoille uudelleensijoitus.

  Osakemonitori

  Show content

  Osakemonitori seuraa Evli Pankki Oyj:n B-sarjan osakkeen kehitystä NASDAQ Helsingissä. Kaupankäyntitiedot, graafit ja laskelmat päivittyvät minuutin välein. Tiedot esitetään pörssisäädösten mukaisella viiveellä (15 minuuttia) reaaliaikaisesta kurssikehityksestä.

  Suurimmat osakkeenomistajat

  Show content