Disclaimer

By using this Evli Bank Plc website you accept and confirm that you are not a resident or national of a country whose laws and official regulations restrict the online distribution of information and documents regarding financial instruments or other investment instruments. These countries include Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Singapore and the USA. When visiting Evli’s website, you yourself are responsible for determining the content of the laws or official regulations which are applicable to you and complying with it.

Käyttämällä näitä Evli Pankki Oyj:n verkkosivuja hyväksyt ja vakuutat, ettet ole sellaisen valtion asukas tai kansalainen, jonka lait ja viranomaismääräykset rajoittavat rahoitusvälineisiin tai muihin sijoituskohteisiin liittyvien tietojen ja asiakirjojen tarjoamista verkossa. Tällaisia maita ovat muun muassa Australia, Etelä-Afrikka, Hong Kong, Japani, Kanada, Singapore, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Vierailemalla Evlin verkkosivuilla olet itse vastuussa sinuun soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta.

Genom att använda denna Evli Bank Abp:s webbplats godkänner och intygar du att du inte har hemvist eller medborgarskap i en sådan stat vars lagstiftning och myndighetsbestämmelser begränsar tillhandahållande av information och dokument relaterade till finansiella instrument eller andra placeringsobjekt på webben. Sådana länder är bland annat Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Nya Zeeland och USA. När du besöker Evlis webbplats bär du ansvaret för att reda ut och iaktta de lagar och myndighetsbestämmelser som tillämpas på dig.