Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Valitse luettelosta asuinmaasi:

 

Tärkeää tietoa

Netum Group Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Singapore tai Uusi-Seelanti. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai Nasdaq First North Growth Marketin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

Evli Pankki Oyj:llä, Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

 

Tärkeää tietoa

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Netum Group Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Singapore tai Uusi-Seelanti. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai Nasdaq First North Growth Marketin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

Evli Pankki Oyj:llä, Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin tulee Teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

Netum Group Oyj:n First North -listautumisanti –  Merkintäaika on keskeytetty 28.5.2021 16.00

Netum Group Oyj (”Netum” tai ”Yhtiö”) hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) ja järjestää listautumisannin (”Listautumisanti”).

IT-palvelutalo Netum palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi Yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX.

Yhtiö tarjoaa palveluitaan koko Suomessa, ja sillä on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Porissa. Netumin asiakkaita ovat muun muassa Digi- ja väestötietovirasto, Puolustusvoimat, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, KEHA-keskus, SOK-yhtymä, Gasum Oy ja Posti Group Oyj. Yhtiö pyrkii rakentamaan osaamisen, luottamuksen ja vastuullisuuden avulla pitkäjänteisiä asiakassuhteita.

Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja EBITA 3,1 miljoonaa euroa. Netumin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä yli 160 henkilöä.

Netum sijoituskohteena

 • Netum on osoittanut kykynsä kasvaa sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti
 • Vahvan kasvun lisäksi Netum on alansa kannattavimpia toimijoita
 • Netumin ydinosaaminen on asiakkaiden IT-varantojen ja toimintaympäristön syvällinen ymmärtäminen
 • Netumin kokenut henkilöstö tuottaa korkean lisäarvon palveluita
 • Pitkät asiakassuhteet ja erittäin tyytyväiset asiakkaat
 • Globaalit markkinatrendit digitalisaatio ja kyberuhkien kasvu tukevat Netumin kehitystä

Suunnitellun listautumisen tavoitteina ovat

 • Orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun vauhdittaminen
 • Yhtiön rekrytointitoimenpiteiden edistäminen
 • Yhtiön yleisen tunnettuuden lisääminen
 • Likviditeetin lisääminen, joka mahdollistaisi myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa
 • Yhtiön pääsy pääomamarkkinoille

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiö arvioi keräävänsä Listautumisannilla noin 8 miljoonan euron bruttovarat (kuitenkin enintään 8 miljoonaa euroa) olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja Henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti. Mikäli kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja Henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti, Yhtiö odottaa saavansa Listautumisannista noin 7,2 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen, kun varoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät Listautumisannin palkkiot ja kulut, jotka ovat kokonaisuudessaan arviolta noin 0,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannilla kerättävät varat kasvustrategian toteuttamisen vauhdittamiseen ja yleisiin liiketoimintatarpeisiin.

Listautumisannin ehdot lyhyesti

Netum Group Oyj (”Netum” tai ”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi enintään 2 535 000 uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) (”Listautumisanti”). Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”) ja (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituisille ja määräaikaisille työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”).

Listautumisannissa tarjotaan

 • Yleisöannissa alustavasti enintään 778 750 Tarjottavaa Osaketta
 • Instituutioannissa alustavasti enintään 1 406 250 Tarjottavaa Osaketta
 • Henkilöstöannissa alustavasti enintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta

Yhtiö tarjoaa Osakeannissa enintään 2 535 000 uutta Yhtiön osaketta merkittäväksi Listautumisannissa. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 11 535 000 osakkeeseen.

Osakeannissa Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 22,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisen jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään.

Merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 3,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Henkilöstöannissa merkintähinta on 10 prosenttia matalampi kuin Merkintähinta, eli 2,88 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Fincorp Oy, Aurator Varainhoito Oy ja Sijoitusrahasto eQ Suomi (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet sitoumukset, joiden mukaisesti nämä sitoutuvat merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 4,5 miljoonan euron edestä, vastaten 1 406 249 Tarjottavaa Osaketta eli 55,5 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö on sitoutunut allokoimaan kullekin yllä mainitulle sijoittajalle vähintään 80 prosenttia merkintäsitoumuksen määrästä ja täten heillä on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin merkitsijöihin.

Listautumisen yhteydessä Yhtiö sitoutuisi 180 päivän, ja konsernin johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, kukin sellainen Yhtiön osakkeenomistaja, joka omistaa ennen Listautumisantia yli 4,9 prosenttia Yhtiön Osakkeista, sekä henkilöstöannin osallistujat sitoutuisivat 365 päivän pituisiin luovutusrajoituksiin.

Tärkeitä päivämääriä

Esite saatavilla sähköisenä (arvio)

21.5.2021

Merkintäaika alkaa

24.5.2021 klo 10.00

Merkintäaika on keskeytetty

28.5.2021 klo 16.00

Lopullisen tuloksen julkistaminen (arvio)

1.6.2021

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio)

1.6.2021

Kaupankäynti osakkeilla alkaa First Northissa (arvio)

2.6.2021

 

Strategia

Netum yhdistää Legacy to Digi® -konseptinsa mukaisesti käyttökelpoisen olemassa olevan IT-varannon luotettavasti uusimpiin tekniikoihin ja palveluihin tuoden lisäarvoa aiemmille investoinneille sekä välttäen työn ja ajan hukkaa. Netumin strategia perustuu kolmeen avaintekijään, jotka yhdessä tarjoavat mahdollisuuksia Yhtiön kannattavalle kasvulle myös tulevaisuudessa:

 • Orgaaninen kasvu: Yhtiö on tunnistanut, että orgaaninen kasvu on saavutettavissa henkilöstön määrän lisäämisellä digipalveluiden kehitykseen, kyberturvallisuuspalveluihin ja johdon konsultointipalveluihin. Lisäksi näitä palveluita tarjotessaan Yhtiö voi pyrkiä lisäämään ristiinmyyntiä tarjoamalla asiakkailleen kiinteähintaista sovellusylläpitoa. Jatkuvuuspalveluiden osalta Yhtiön tavoitteena on kiinteähintaisten palveluiden myynnin kasvattaminen ja henkilöstön määrän lisääminen. Yhtiö näkee kasvun mahdollisuuksia myös SaaS-palveluiden, kuten Akamain, Netum DUXin ja Truugon, myynnin lisäämisessä. Yhtiö tavoittelee liiketoimintansa kansainvälistämistä tuotteistettujen pilvipalveluidensa, kuten Netum DUXin ja Truugon, avulla.
 • Yritysostoihin perustuva kasvu: Vaikka Netumin kasvutavoite perustuu orgaaniseen kasvuun, Yhtiö kartoittaa aktiivisesti myös epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia, ja sen tavoitteena on tehdä valikoidusti yritysostoja. Netum analysoi jatkuvasti potentiaalisia yritysostokohteita. Yhtiö pyrkii yritysostoilla ensisijaisesti vahvistamaan tarjoomaansa ja resurssejaan sekä laajentamaan asiakaskuntaansa.
 • Luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja: Yhtiö on asettanut strategiseksi tavoitteekseen olla alansa luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja vuonna 2023. Osana tavoitteen saavuttamista Yhtiö pyrkii olemaan Legacy to Digi® -konseptiin perustuva vastuullisen ja kestävän digitransformaation johtava toteuttaja sekä julkishallinnolle että yritysasiakkaille. Legacy to Digi® -konsepti mahdollistaa uudenlaisen, vastuullisen arvonluonnin luoden asiakasarvoa, taloudellista arvoa sekä sosiaalista arvoa samalla ympäristönäkökulman huomioiden. Yhtiön tavoitteena on ansaita asiakkaiden korkea luottamus pitämällä lupaukset ja olemalla itse omien ratkaisujensa ensisijainen referenssi. Yhtiö haluaa olla huipputyöyhteisö, jossa mahdollistava ja ihmishenkinen ihmisläheinen johtaminen tukee itseohjautuvuutta.

Merkintähinta ja merkittävä osakemäärä

Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 3,20 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 2,88 euroa osakkeelta.

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 700 ja enintään 29 999 Tarjottavaa Osaketta ja Henkilöstöannissa vähintään 700 ja enintään 17 500 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioannissa merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 30 000 osaketta.

Merkintäpaikat Yleisöannissa

 • Evli Pankki Oyj:n internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/netum. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhteisön kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja osoitteeseen netum@evli.com.
 • Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, arkisin kello 9–16. Mahdollisuus merkinnän tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdollisten viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mahdollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän Pääjärjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen netum@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Merkintä tulee maksaa välittömästi merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksitse tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteestä sähköpostitse osoitteesta netum@evli.com tai puhelimitse +358 9 4766 9573.

Merkintäaika on keskeytetty ylimerkinnästä johtuen 28.5.2021 kello 16.00.


Henkilöstöanti

Merkinnän tekeminen Henkilöstöannissa on ohjeistettu erikseen. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on merkintäajan alkaessa 24.5.2021 työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön tai sen tytäryhtiöön eikä edellä mainittua työ- tai toimisuhdetta ole irtisanottu.

Instituutioanti

Instituutioannin merkintäpaikkana toimii Listautumisannin pääjärjestäjä Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh. +358 9 4766 9123.

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti Listautumisannin ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Kaupankäynnin Netum Group Oyj:n osakkeella odotetaan alkavan First Northissa arviolta 2.6.2021.

Materiaalit

Yhtiöesite

Yhtiöjärjestys

Markkinointiesite

Taloudelliset tiedot 31.3.2021

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätös 2019

Sijoittajatilaisuudet

Netum Group Oyj:n esittelytilaisuudet, jossa toimitusjohtaja Matti Mujunen kertoo Yhtiön liiketoiminnasta ja listatutumishankkeesta, järjestetään 24.5 kello 18.00. Tilaisuus videoidaan ja lähetetään webinaarina Inderesin sivuilla.

Analyytikkoraportit

Tärkeä huomio:

Pääjärjestäjä Evli Pankki Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluva Evli Research Partners Oy on laatinut itsenäisesti Yhtiöstä ja pääjärjestäjästä riippumattoman sijoitusanalyysin. Sijoitusanalyysi on Evli Research Partners Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Evli Research Partners Oy:n näkemyksiä.

Inderes Oy on laatinut Yhtiön toimeksiannosta sijoitusanalyysin Yhtiöstä ja pääjärjestäjä Evli Pankki Oyj:stä riippumattomana asiantuntijana. Sijoitusanalyysi on Inderes Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Inderes Oy:n näkemyksisä.

Netum Group Oyj ei vastaa analyysien sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta, eivätkä tiedot edusta Netumin tai sen johdon ennusteita tai arvioita. Analyysien jukaisemista ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Sijoitusanalyysit eivät ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukainen esite tai First North -sääntöjen mukainen yhtiöesite taikka markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön First North -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen.

Evli Research Partners Oy:n analyytikkoraportti

Inderes Oy:n analyytikkoraportti

Tiedotteet

Yhtiötiedotteet

28.5.2021
NETUM GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON YLIMERKITTY – MERKINTÄAJAT KESKEYTETÄÄN

24.5.2021
NETUM GROUP OYJ ON JÄTTÄNYT LISTALLEOTTOHAKEMUKSEN NASDAQ HELSINKI OY:LLE

Lehdistötiedotteet

21.5.2021
NETUM GROUP OYJ JULKISTAA NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND -MARKKINAPAIKALLE LISTAUTUMISEEN JA LISTAUTUMISANTIIN LIITTYVÄN YHTIÖESITTEEN

21.5.2021
NETUM GROUP OYJ JULKISTAA KIINTEÄN MERKINTÄHINNAN JA LISÄTIETOJA SUUNNITELLUSTA FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNISTA

17.5.2021
NETUM GROUP OYJ, KANNATTAVASTI KASVAVA IT-PALVELUTALO, JOLLA ON YLI 20 VUODEN KOKEMUS VAATIVISTA IT-HANKKEISTA, SUUNNITTELEE LISTAUTUMISTA NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND -MARKKINAPAIKALLE