Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.

Evli Logo

Evli Sijoitustutkimus
Aamukatsaus
4.3.2019

Aamukatsaus
  • Oriola tuloskommentti: nostamme suosituksen ”Osta” tasolle

Oriola tuloskommentti: nostamme suosituksen ”Osta” tasolle
Näemme Oriolan tuloksen kääntyvän vuodesta 2019E alkaen parempaan, kun ERP-liitännäiset ylimääräiset kulut ja Hehkun tappiot poistuvat Suomessa, ja kun laajennettu ja automatisoitu Enköpingin jakelukeskus otetaan käyttöön Ruotsissa. Odotamme tuloksen parantuvan etenkin vuoden jälkimmäistä puoliskoa kohti ja tuloskäännettä vastaan arvostus näyttää mielestämme nyt houkuttelevalta. Nostamme suosituksemme ”Osta” tasolle (Ennen: ”Pidä”) tavoitehinnalla 2,5 euroa (2,3 euroa). Lue koko raportti analyysikirjastosta.

Suositustaulukko

Tästä Analyysikirjastoon

Seuraa meitä Facebookissa

Seuraa meitä Twitterissä

Viikon kuvaaja: Talenom - Liikevaihto ja liikevoitto-%

Talenom 190304

Lähde: Talenom, Evli

  • Talenomin liikevaihto kasvoi vuonna 2018 18 prosenttia 48,9 milj. euroon. Liikevoitto-% parani 17,5 %:iin edellisvuoden 11,7 %:in tasolta. Talenom arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2019 olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoittoprosentin paranevan edelleen hieman.
  • Talenomin liikevaihto on kasvanut viime vuosina yli 10 prosentin vuosittain ja odotammekin kasvuprosentin säilyvän kaksinumeroisena lähivuosina. Vuoden 2019 kasvua tulee näkemyksemme mukaan tukemaan etenkin franchising-verkosto, johon liittyi suuri määrä uusia yrittäjiä vuoden 2018 aikana.
  • Odotamme Talenomin suhteellisen kannattavuuden paranevan seuraavina vuosina edelleen muutamalla prosenttiyksiköllä teknologisen kehityksen avittamana. Yhtiön voimakkaan kasvun saavuttamiseksi tehtävät asiakashankintainvestoinnit ovat osaltansa heikentäneet liikevoittoprosenttia, yhtiön käyttökate-%:in ollessa vuonna 2018 28 %.

Kuukauden osake

verkkokauppacom
  • Verkkokauppa.comin Q4 oli järjestelmäsekoilujen jälkeen lopulta ihan hyvä, kun myynti kasvoi hyvin perustuen etenkin B2C markkinaosuuden kasvuun lähes vakaassa markkinassa. Hyvä kasvu ei kuitenkaan tullut ilmaiseksi, vaan se näkyi osaltaan myyntikatteen heikentymisenä sekä korkeina operatiivisina kuluina, johtuen kasvaneesta markkinoinnista sekä Raision myymälän ylösajosta.
  • Verkkokauppa.comin ohjeistama 5-15%:n liikevaihdon kasvu tuskin tulee ilmaiseksi tänä vuonnakaan, mutta näemme yhtiön operatiivisten kulujen kasvun normalisoituvan vuonna 2019E (Raision myymälä suurelta osin 2018 vertailuluvuissa), joka yhdessä kasvavasta asiakasrahoituksesta saatavan marginaalituen kanssa tukee näkemyksemme mukaan tuloskasvua vuonna 2019E kahden vakaan vuoden jälkeen, vaikka hinnoittelu kiristyisi jonkin verran entisestään.
  • Nostimme suosituksemme yhtiölle tasolle ”Osta” (ennen: ”Pidä”) tavoitehinnalla 4,7 euroa (ennen: 4,2 euroa) Q4 tuloksen jälkeen. Osake on nyt mielestämme houkuttelevasti arvostettu kun huomioidaan edellytykset tulosparannukselle vuonna 2019E.
   

Tämä tutkimusraportti on laadittu Evli Research Partners Oy:n ("ERP") toimesta.

Tarkempia tietoja tässä raportissa esitettyihin tietoihin sekä yhtiökohtaiset analyysit ovat saatavilla osoitteesta:  https://pankki.evli.com/analyysikirjasto-gate

Tämä raportti on tarkoitettu vain vastaanottajansa tiedoksi eikä raportissa esitettyjä tietoja saa käyttää tai pitää missään olosuhteissa tarjouksena myydä, merkitä tai ostaa arvopapereita tai muuna neuvona arvopaperikauppaan. Tämä raportti perustuu lähteisiin, joita ERP pitää oikeina ja luotettavina. Evli ei kuitenkaan vastaa raportissa esitettyjen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Lisäksi eri olosuhteissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa raportissa esitettyihin tietoihin ja niiden oikeellisuuteen. Raportissa esitetyt tiedot ja arviot perustuvat raportin julkaisuhetken tietoihin ja ne voivat muuttua milloin tahansa. ERP ei ole vastuussa tietojen, mielipiteiden tai arvioiden muuttamisesta, korjaamisesta tai päivittämisestä. ERP eikä mikään Evli-konserniin kuuluva yhtiö ole vastuussa eikä korvaa mitään suoria tai välillisiä vahinkoja, joiden esitetään perustuvan tähän raporttiin tai siinä esitettyihin tietoihin. Raportti on tarkoitettu ainoastaan alkuperäisen vastaanottajansa yksityiseen ja omaan käyttöön. ERP pidättää kaikki oikeudet raporttiin, siinä esitettyihin tietoihin ja raportin ulkoasuun. Mitään osaa tästä raportista ei saa kopioida tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, nauhoittamalla tai muutoin tai tallentamalla mihinkään hakujärjestelmään ilman ERP:n etukäteistä kirjallista lupaa. Tätä raporttia tai sen osaa tai kopioita niistä ei saa julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa eikä muissa sellaisissa valtioissa, joiden sääntely asettaa tähän rajoituksia.

Evli käsittelee analyysin tilanneiden henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rahoitusalan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Verkkosivuiltamme saat tarkempaa tietoa Evlin henkilötietojen käytöstä ja suoramarkkinoinnista.

Voit peruuttaa Aamukatsauksen ja päivittää email-osoitteesi tästä 
Osoitelähde: Evli Pankin suoramarkkinointirekisteri