Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.

Evli Logo

Evli Sijoitustutkimus
Aamukatsaus
1.6.2018

Päivän pääotsikot

 • Glaston - Jatkaa immateriaalioikeuksiensa puolustamista Northglassia vastaan
 • Huhtamäki – Ostaa enemmistöosuuden irlantilaisesta CupPrintistä
 • UPM – Järjesti CMD:n – tähtää korkeammalle uudistumalla ja kasvattamalla tulostaan
Glaston - Jatkaa immateriaalioikeuksiensa puolustamista Northglassia vastaan
Vuonna 2012 Glaston käynnisti patentinloukkausoikeudenkäynnin liittyen yhteen Glastonin taivutuskarkaisuteknologioista Shanghai Northglass Technology & Industry Co. Ltd.:ia ja sen jakelijaa vastaan Saksassa. Tammikuussa 2017 ensimmäinen oikeusaste Saksassa antoi asiassa tuomion Glastonin hyväksi. Tuomio perustui Glastonin patenttiin vuodelta 1995. Vuonna 2014 Kanadan liittovaltion tuomioistuin antoi päätöksen vahingonkorvauksista, joita Northglass määrättiin maksamaan Glastonille 1,3 miljoonaa euroa. Korvaussumma ja sille vuodesta 2014 alkaen kertyneet korot ovat edelleen maksamatta. Glastonin kirjanpidossa korvaukset tullaan huomioimaan vasta, kun suoritus on saatu.

Korvausten vauhdittamiseksi Glaston on laittanut vireille prosessin Kanadan vahingonkorvausoikeudenkäynnissä annetun Glastonille myönteisen päätöksen täytäntöönpanemiseksi Saksassa. Loppuvuodesta 2017 saksalainen tuomioistuin antoi päätöksensä Glastonin hyväksi, mutta prosessi on vielä kesken, koska vastapuoli on hakenut valituslupaa ylemmästä tuomioistuimesta. Asian ollessa vielä kesken Glaston ryhtyi toimenpiteisiin omien oikeuksiensa turvaamiseksi ja haki tuomioistuimelta turvaamistoimena Northglassin ja sen asiakkaan välisten maksujen takavarikkoa. Tuomioistuin hyväksyi sittemmin mainitun maksujen takavarikkovaatimuksen Glastonin eduksi. (Lähde: Yhtiötiedote)

Evli kommentti: Saksalainen tuomioistuin on myöntänyt luvan turvaamistoimiin, joiden perusteella Northglassin ja sen asiakkaan välisiä maksuja voidaan takavarikoida. Turvaustoimien myötä lasinjalostajat joutuisivat osalliseksi Glastonin ja Northglassin patenttikiistaan, joten uskomme Glastonin etenevän toimissaan harkitusti. Glaston on puolustanut onnistuneesti patenttejaan Kiinan ulkopuolella, mutta Kiinan markkinalla patenttien puolustaminen on ollut haastavampaa. Kiinalainen Northglass kuuluu Glastonin ohella lasinjalostuskoneiden merkittävimpiin valmistajiin. Northglass on keskittynyt Glastonia alhaisemman hintapisteen koneisiin, joiden ominaisuudet tai käyttöikä eivät ole Glastonin tasolla. (Olli Pöyhönen)
 
Huhtamäki – Ostaa enemmistöosuuden irlantilaisesta CupPrintistä
Huhtamäki on ostanut enemmistön yksityisomistuksessa olleesta irlantilaisesta kartonkipikarien valmistajasta Cup Print Unlimited Companysta. Yrityskauppa parantaa Huhtamäen asemaa lyhyissä sarjoissa valmistettavien asiakaspainettujen kuppien kasvavilla markkinoilla sekä vahvistaa Huhtamäen verkkokauppatoimintoja. Lyhyet tuotantosarjat mahdollistavat myös Huhtamäen nykyisten asiakkaiden kampanjoiden paremman tukemisen.
 
CupPrint on erikoistunut valmistamaan asiakaspainettuja kartonkipikareita lyhyissä sarjoissa ja nopealla toimituksella. Sen verkkopalvelumalli mahdollistaa pienten tuotantosarjojen tehokkaan suunnittelun ja toimituksen. CupPrintin vuosiliikevaihto on noin 14 miljoonaa euroa, ja se työllistää yhteensä noin 110 henkilöä tuotantolaitoksessa Irlannissa ja myyntitoimistossa Saksassa.
 
Velaton kauppahinta 70 % omistusosuudesta CupPrintistä oli noin 22 miljoonaa euroa. Liiketoiminta tullaan raportoimaan osana Foodservice Europe-Asia-Oceania  liiketoimintasegmenttiä. (Lähde: Yhtiötiedote)

Kommentti: Kasvu yritysostoin on osa Huhtamäen strategiaa ja Cuprintin hankinta on osa tuon strategian toteutusta. (Markku Järvinen)
 
UPM – Järjesti CMD:n – tähtää korkeammalle uudistumalla ja kasvattamalla tulostaan
UPM:n Capital Markets -tapahtumassa Lontoossa esiteltiin yhtiön arvonluontia ja vahvoja tuloskasvumahdollisuuksia. "Tavoittelemme erinomaisia tuottoja osakkeenomistajille vahvoilla tuloksilla ja avaamalla mahdollisuuksia tuloskasvuun. Yhtiön markkinalähtöinen liiketoimintamalli, eriytetyt liiketoimintastrategiat sekä hallittu ja tehokas pääoman allokointi ovat yhtiön arvonluonnin keskiössä. Kilpailuetumme pohjautuu tänä päivänä vahvasti myös innovaatioihin ja vastuullisuuteen, jotka avaavat merkittävästi uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

"Kasvutalouksien keskiluokka, kaksi miljardia uutta kuluttajaa, muovaavat globaalia kysyntää ensi vuosikymmenellä merkittävästi. Vastattaessa tähän kysyntään kestävät ja turvalliset ratkaisut luovat ainoan vankan perustan pitkän aikavälin arvonluonnille. UPM:n liiketoiminnoille tämä tulevaisuus tarjoaa rajattomasti kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä." "UPM:n tulevien vuosien merkittävimmät kasvukärjet ovat uusiutuvat, korkean arvon kuitutuotteet, erikoispakkausmateriaalit sekä molekulaariset liiketoiminnot, kuten biopolttoaineet ja puupohjaiset biokemikaalit. Meillä on näissä liiketoiminnoissa ainutlaatuiset kilpailulähtökohdat. Kaikissa näissä liiketoiminnoissa kysyntänäkymät ovat vahvat ja niitä tukevat globaalit megatrendit. Liiketoiminnoillamme on hyvät edellytykset toimittaa kestäviä ratkaisuja tähän kasvavaan kulutuskysyntään." "UPM on paremmassa asemassa kuin koskaan. Tulevina vuosina pyrimme ohjaamaan enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistumiseen ja samanaikaisesti jakamaan houkuttelevaa osinkoa osakkeenomistajille ja säilyttämään liikkumatilan vahvassa taseessamme", Pesonen toteaa. (Lähde: Yhtiötiedote)

Evli kommentti: UPM:n pääomamarkkinapäivä ei tuonut mukanaan uutisia tai ilmoituksia, mutta tarjosi päivityksen ja syvennyksen yhtiön strategiaan. Maailman kasvavan keskiluokan tuoma kulutuskysyntä tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia juuri uusitutuville tuotteille. Mahdollinen investointi uuteen sellutehtaaseen Uruguayssa, josta odotetaan päätöstä ensi vuonna, on merkittävä osa UPM:n vastauksesta näihin mahdollisuuksiin. (Markku Järvinen)
 

Tästä Analyysikirjastoon

Seuraa meitä Facebookissa

Seuraa meitä Twitterissä

Viikon kuvaaja: Verkkokauppa.com - Markkinaosuuksien kehitys Suomen kodinelektroniikkamarkkinassa

verkkokauppa.com29052018.png
 • Verkkokauppa.comin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 14%:n vuosittaista vauhtia vuosina 2010-2017. Kasvu on perustunut ensisijaisesti markkinaosuuden kasvattamiseen, jota on tukenut hyvä hintakilpailukyky, vahva läsnäolo verkossa ja uusien tuotealueiden lanseeraaminen.
 • Kolmen suurimman yhteenlaskettu markkinaosuus on kasvanut viime vuosina ja se saavutti ~65%:n tason vuonna 2017. Markkinan keskittyminen jatkossakin näyttää todennäköiseltä, joka hyödyttäisi alan suuria toimijoita.
 • Pidämme Verkkokauppa.comin keskipitkän aikavälin näkymiä suotuisina ja odotamme yhtiön saavuttavan kaksinumeroista liikevaihdon ja -tuloksen kasvua vuosina 2018-2020E, olettaen että kilpailukentässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Kuukauden osake

Taaleri_logo.png
 •  Odotamme Taalerin jatkuvien tuottojen kasvavan noin 13 % vuosina 2017-2020E (CAGR). Varainhoidon kasvua tukee odotettu AUM:n kasvu pääomarahastojen ohjaamana ja Rahoituksessa takausvakuutuskannan kasvu. Energian kasvua tukee äskettäin täyteen sijoitettu Aurinkotuuli-rahasto. Odotamme tuottopalkkioiden ja sijoitustoiminnan tuottojen laskevan vuonna 2018, vuoden 2017 erinomaisten tuottojen jälkeen, mutta odotamme kyseisten tuottojen kasvavan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
   
  • Odotamme kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla, mutta laskevan hieman vuonna 2018 alhaisemmasta liikevaihdosta johtuen. Vuosina 2019-2020 odotamme kannattavuustason parantuvan liikevaihdon kasvun ja kulukurin johdosta.
   
  • Aloitimme Taalerin seurannan 29.5. OSTA-suosituksella ja tavoitehinnalla EUR 11. Ennusteillamme arvostustaso verrokkeihin nähden on 2018 P/E-kertoimilla korkeahko vuoden 2018 tuloksen jäädessä ennusteillamme heikommaksi. 2019E kertoimilla arvostus on linjassa. Odotamme vahvempaa keskipitkän ja pitkän aikavälin potentiaalia. Lue koko raportti Analyysikirjastossa.
   

Tämä tutkimusraportti on laadittu Evli Research Partners Oy:n ("ERP") toimesta.

Tarkempia tietoja tässä raportissa esitettyihin tietoihin sekä yhtiökohtaiset analyysit ovat saatavilla osoitteesta:  https://pankki.evli.com/analyysikirjasto-gate

Tämä raportti on tarkoitettu vain vastaanottajansa tiedoksi eikä raportissa esitettyjä tietoja saa käyttää tai pitää missään olosuhteissa tarjouksena myydä, merkitä tai ostaa arvopapereita tai muuna neuvona arvopaperikauppaan. Tämä raportti perustuu lähteisiin, joita ERP pitää oikeina ja luotettavina. Evli ei kuitenkaan vastaa raportissa esitettyjen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Lisäksi eri olosuhteissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa raportissa esitettyihin tietoihin ja niiden oikeellisuuteen. Raportissa esitetyt tiedot ja arviot perustuvat raportin julkaisuhetken tietoihin ja ne voivat muuttua milloin tahansa. ERP ei ole vastuussa tietojen, mielipiteiden tai arvioiden muuttamisesta, korjaamisesta tai päivittämisestä. ERP eikä mikään Evli-konserniin kuuluva yhtiö ole vastuussa eikä korvaa mitään suoria tai välillisiä vahinkoja, joiden esitetään perustuvan tähän raporttiin tai siinä esitettyihin tietoihin. Raportti on tarkoitettu ainoastaan alkuperäisen vastaanottajansa yksityiseen ja omaan käyttöön. ERP pidättää kaikki oikeudet raporttiin, siinä esitettyihin tietoihin ja raportin ulkoasuun. Mitään osaa tästä raportista ei saa kopioida tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, nauhoittamalla tai muutoin tai tallentamalla mihinkään hakujärjestelmään ilman ERP:n etukäteistä kirjallista lupaa. Tätä raporttia tai sen osaa tai kopioita niistä ei saa julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa eikä muissa sellaisissa valtioissa, joiden sääntely asettaa tähän rajoituksia.

Evli käsittelee analyysin tilanneiden henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rahoitusalan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Verkkosivuiltamme saat tarkempaa tietoa Evlin henkilötietojen käytöstä ja suoramarkkinoinnista.

Voit peruuttaa Aamukatsauksen ja päivittää email-osoitteesi tästä 
Osoitelähde: Evli Pankin suoramarkkinointirekisteri