Tärkeät tapahtumat määräävät kesällä markkinoiden suunnan

Maailmantalouden orastava kasvu pönkitti sijoitusmarkkinoita alkuvuonna. Tukea markkinoille antoi myös keskuspankkien täyskäännös kohti elvyttävämpää rahapolitiikkaa, muun muassa alhaisempien korkotasojen myötä.

Toukokuun alussa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisissä kauppaneuvotteluissa tapahtunut yllättävä käänne päätti kuitenkin markkinoiden nousun. Siitä seurannut osakemarkkinoiden lievä korjausliike päättyi kesäkuussa lyhyeen, kun toiveet keskuspankkien lisääntyvästä elvytyksestä saivat uutta puhtia Yhdysvaltain keskuspankki Fedin koronlaskuun liittyvien odotusten noustessa.

Pelastaako Trump maailmantalouden kauppakriisiltä?

Donald Trumpin ja Xi Jinpingin tapaamiseen G20-kokouksessa lauantaina 29.6. on asetettu kovia odotuksia. Vaihtoehtoja on kaksi.  

Kauppaneuvottelujen jatkuminen olisi suurella todennäköisyydellä positiivinen uutinen markkinoille. Se olisi merkki siitä, että sekä USA:lla että Kiinalla on halu diilin tekoon. Trumpin intressinä on myös turvata kotimaan talouden kehitys, sillä ensi vuoden vaaleihin mentäessä heikko talousympäristö vaarantaisi presidentin jatkokauden mahdollisuuksia.

Myös Kiinalla on tahtotila päästä sopuun. Jatkuvat elvytystoimet voivat olla vaaraksi Kiinan heikkenevälle talouskasvulle, sillä elvytys aiheuttaa erinäisiä kuplia tietyillä sektoreilla. Hidastunut vienti nakertaa myös teollisuuden luottamusta ja voi jopa nostaa työttömyyttä.

Yhdysvallat ilmoitti vastikään, että 90 prosenttia kauppaneuvotteluiden asiasisällöstä olisi jo sovittu. Amerikkalaisten vaatimukset esimerkiksi immateriaalioikeuksista saattavat kuitenkin olla Kiinalle liikaa. Tämä lienee yksi asiasisältölistan kohde, joka hiertää maiden välejä. Ja voi olla kompastuskivi uusien neuvotteluiden jatkumiselle, mikä entisestään syventäisi jännitteitä ja aiheuttaisi epävarmuutta yritysten luottamusluvuissa ja sijoitusmarkkinoilla.

Keskuspankkien elvytyspuheet käyvät kuumana

Yhdysvaltain keskuspankki Fed viestii jo koronleikkauksista. Ensimmäinen koronlasku ajoittuu hyvin varmasti jo heinäkuun 31. päivään. Yhtä tärkeä kysymys on laskun suuruus, 0,25 % vai 0,50 %? Tämä riippuu G20-kokouksen lopputuloksesta.

Neuvotteluiden kariutuminen ja lisätariffit antaisivat Fedin elvytyshanoille vihreää valoa. Tällaisessa tapauksessa puolen prosentin lasku koroissa olisi mahdollinen. Myös Euroopan keskuspankki haikaili vastikään lisäelvytyksen perään.

Keskuspankkien elvytyssuunnitelmat ovat painaneet pitkät korot ennätysalhaisille tasoille. Pitkien korkojen matalat tasot elvyttävät jo talouksia ja pienentävät taantuman riskiä, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa talouden noususykli on saavuttamassa pisimmän yhtämittaisen jakson 170 vuoden aikana. Taantumariskin aleneminen parantaa markkinoiden näkymiä.

Keskuspankit luovat myös ”turvaa” riskillisille sijoitusmarkkinoille vähentämällä laskuriskiä elvytyspuheillaan. Toisin sanoen keskuspankkiirit toteavat, että haluavat tukea sijoitusmarkkinoita, jos talousnäkymät heikkenevät. Tämä lienee tärkeä syy markkinoiden suotuisalle kehitykselle kesäkuussa.

Markkinoiden suunta?

Tärkeät päivämäärät ovat siis 29.6. (G20) ja 31.7. (Fed). Melko varmasti voidaan sanoa, että kauppaneuvottelut määräävät kesän suunnan markkinoilla. Hyvä lopputulos nostaisi monet osakemarkkinat uusiin huippuihin. Huono lopputulos painaisi kursseja alas. Toisaalta huono skenaario lisäisi sekä keskuspankkien että Kiinan elvytystä, joka luultavasti loisi pohjan markkinoille jossain vaiheessa kesää.

Peter Lindahl, seniorisalkunhoitaja, varainhoidon allokaatioryhmän puheenjohtaja