Kehittyvät markkinat: Kolme vuotta tuottoa

Mikä yhdistää Nigeriaa, Vietnamia, Kolumbiaa, Sri Lankaa, Keniaa, Pakistania ja vaikkapa Filippiinejä? Nämä ja muutamat muut pienet kehittyvät maat omaavat suuren markkinapotentiaalin, joissa yhdistyvät markkinoiden tehottomuus, nopeasti kasvava keskiluokka sekä kulutuksen paikallisuus. Kehittyvät markkinat ovat paikka, johon kannattaa tutustua juuri nyt.

Kasvava paikallinen kulutus hyödyttää niin perus- kuin kestokulutushyödykkeiden tuottajia. Samalla tuottajien kasvavat tarpeet näkyvät sähkönkulutuksen rajuna kasvuna.

Katse mittatikkuihin

15 kehittyvässä maassa sijoituksia omaava Evli Emerging Frontier -rahasto (EFM) perustettiin kolme vuotta sitten. Pitkän aikavälin sijoittajalle kolme vuotta on sopiva, ensimmäinen virstanpylväs, jota vasten rahaston kuin rahaston menestystä voi vakavissaan alkaa vertailla.

amin_fundi.png

 

Yhdeksi mittatikuksi voi ottaa vaikkapa euroissa lasketun MCSI EM Frontier Markets -indeksin, joka on kolmessa vuodessa tuottanut 19,6 prosenttia. Toisena mittatikkuna voi tarkkailla MSCI Emerging Markets Daily Net TR –indeksiä. Sen tuotto kolmessa vuodessa on kavunnut aina 18,5 prosenttiin asti. Evli Emerging Frontier tuotti kolmen vuoden aikana 52,8 prosenttia.

Havainnot tuottojen taustalla

Ennen rahaston perustamista tutkimme markkinoita ja huomasimme rahastotarjonnan puolella olevan todella vähän pienempiin maihin suuntautuneita tuotteita. Harvalla sijoittajilla on edelleenkään tietoa siitä, miten päästä käsiksi pieniin, kehittyviin markkinoihin ”, pohtii rahaston edustajana toimiva Ami Kemppainen ja jatkaa: ”Mielestäni meillä oli ja on edelleen melko kehittynyt kokonaisymmärrys siitä, mistä ja miten kasvua on maailmalta löydettävissä. Globaalisti kovinta kasvua ei löydy meidän takapihoilta länsimaista eikä kokonaisuutta voi hoitaa menestyksekkäästi ilman pysyvää läsnäoloa paikallisilla markkinoilla ”.

Tutki volatiliteetin suhdetta tuottoihin

Rahastoja tutkiessa hyvien tuottolukujen ei kannata antaa sokaista silmiä. Tuottolukujen ohella täytyy tutkia, millä volatiliteetilla tuotot on saavutettu. Volatiliteetti kertoo hintavaihtelun voimakkuuden tietyltä ajanjaksolta (tyypillisesti 12 kuukauden ajanjaksolta) ja se on eräs toimiva riskin mittari. Jos sijoittaja uskoo, että rahaston arvonvaihtelu seuraa jossain määrin myös satunnaiskävelyä, kannattaa volatiliteetti tutkia myös astetta pidemmältä, esim. kolmen vuoden ajanjaksolta. Näin siksi, että satunnaiskävelyssä volatiliteetti tyypillisesti kasvaa ajan neliöjuuressa.

Lisäksi volatiliteetille on hyvä asettaa jonkinlaiset vertailuindekseistä johdetut mittatikut, jotta vertailtavuus on relevanttia. Evli Emerging Frontierin volatiliteetti on 12 kuukaudessa noin 14 prosenttia, joka on alle edellä mainittujen vertailuindeksien keskiarvon. Sama ilmiö toistuu kolmen vuoden aikaperspektiivillä. Rahaston volatiliteetti on hieman yli 13 prosenttia, mittatikkujen keskiarvon liikkuessa muutaman prosentin korkeammalla. Hyvä näin.

Tämä pienimuotoinen ajatusjumppa rahaston kokonaisuudesta antaa vahvan kuvan siitä, että tuotot on saavutettu yli ajan mittatikkuja matalammalla riskinotolla.

Tämä taas aiheuttaa tarkalla sijoittajalla pienen hymyn kareen ja nostaa peukalon pystyyn.

 

 

New Call-to-action