Tärkeää tietoa

Tietojen ja asiakirjojen saatavuus tällä sivustolla on rajoitettu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Arvopaperisääntelyn rajoitusten vuoksi tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, tietyissä maissa.

Valinnallanne vahvistatte, että asutte ja oleskelette maassa, jonka valitsitte yllä ja että olette lukeneet ja ymmärtäneet tämän ilmoituksen.

Pyydämme teitä vahvistamaan sijaintinne:

Vastuunrajoitus - Tärkeää tietoa

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”BBS” tai ”Yhtiö”) merkintäoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai merkintäoikeuksien rekisteröimiseksi tai osakkeiden tai merkintäoikeuksien yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Merkintäoikeusanti ei kohdistu henkilöille, jotka asuvat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Yhtiön osakkeita tai merkintäoikeuksia ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ja sen muutosten ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja tai niiden sisältämiä tietoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen tai Ruotsin ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin tai merkintäoikeuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Vastuunrajoitus - Tärkeää tietoa

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”BBS” tai ”Yhtiö”) merkintäoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai merkintäoikeuksien rekisteröimiseksi tai osakkeiden tai merkintäoikeuksien yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Merkintäoikeusanti ei kohdistu henkilöille, jotka asuvat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Yhtiön osakkeita tai merkintäoikeuksia ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ja sen muutosten ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja tai niiden sisältämiä tietoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen tai Ruotsin ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin tai merkintäoikeuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne Yhtiön merkintäoikeusantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

- Olen tutustunut näihin ohjeisiin ja ymmärrän ne sekä niiden sisältämät rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

- En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen, Uuden-Seelannin ja Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

- Mikäli olen muun maan kuin Suomen tai Ruotsin kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa tai Ruotsissa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani Yhtiön merkintäoikeusantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n merkintäoikeusanti